ANA MENÜ
Anasayfa
İdarecilerimiz
Müftülerimiz
Personelimiz
Cami ve Kuran Kurslarımız
Program Videolarımız
Müftülüğümüzden Haberler
Haberler
Arama
İletişim
İlmihal 1-2
İSTATİSTİKLER
OS: Windows
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.6.33
Zaman: 20:21
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Üyeler: 719
Haberler: 1164
Web Bağlantıları: 0
Ziyaretçiler: 2595963
NAMAZ VAKİTLERİ
Kurban Hizmetleri PDF Yazdır E-posta
Yazar Media Station Web Center   
Friday, 11 September 2015

 

 

T.C.

SERİK KAYMAKAMLIĞI

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

 

 

Karar Sayısı              :2015/1

Karar Tarihi             :04.09.2015

Toplantı Yeri            :Serik Müftülüğü

 

 

            24-27 Eylül 2015 tarihlerinde kutlanacak olan,  Kurban Bayramında Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak ve kurban kesim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirleyen 2015 yılı Kurban Hizmetleri Uygulamasına dair tebliğ Kararı gereğince İlçemiz “Kurban Hizmetleri Komisyonu” 04.09.2015 tarihinde saat 14.00 de Müftülük toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Bu itibarla!

 

            1-Kurbanlık hayvan satışlarının Serik Belediyesi’nce Merkez Mahallesi Nevruz Tepesin-de açılan Kurbanlık Hayvan pazarında yapılmasına.

            2-Çevre sağlığının korunması amacı ile kurban kesimi için standartlara uygun kapalı ve uygun yeri bulunmayan vatandaşlarımızın, kurban bayramı süresince Belediye Mezbahasında, Salı Pazarı, Cuma Pazarı ve Kökez Mahallesi Kapalı Pazar Yerinin kurbanlarının kesim alanı olarak belirlenmesine, Mezbaha ve izin verilen diğer kurban kesim yerlerinde; İlçe Müftülüğünün koordine ve sorumluluğunda Yönetici, Veteriner Hekim, Din Görevlisi, kasap, şoför, makbuz kesecek eleman ve yardımcı personel gibi görevlilerin Belediye Başkanlığı, Müftülük,  İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından temin edilmesine, Büyük baş hayvanlar Belediye Mezbahasında, Küçükbaş hayvanlar ise diğer kurban kesim yerlerinde kesilmesine,

            3-Önceden belirlenmiş kesim yerlerinde kurbanını kesme imkanı bulamayan vatandaşlarımızın, 5199 sayılı kanun gereğince, kurbanlık hayvanlarını çevresi kapalı kendi bahçelerinde usulüne uygun, çevreye zarar vermeyecek ve çevreden görülmeyecek şekilde, çocukları uzak tutarak kesebilmelerine imkan tanınmasına, Cadde Sokak ve açık alanlarda kıyma makineleri ile et çekme, sakatat temizleme ve Kelle ütülmesine hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, aksine hareket edenler cezai işlem uygulanmasına,

            4-Kurbanların Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden “Kurban Kesim Belgesi” olan ve belediye tarafından izin verilmiş kişiler tarafından kesilmesine, kesim belgesi ve müsaade belgesi olmayan kimselerin kurban kesmelerine izin verilmemesine,

            5-Kurban kesme müsaadesi alacakların önce Aile Hekimliğinden alacakları Sağlık Raporlarını hazırlayarak ilgili yerlere ibraz etmeleri,

            6-Belediye Mezbahası ve diğer toplu kesim yerleri, İlçe Tarım Müdürlüğü’nce görevlendirilecek Veteriner Hekimler marifetiyle kontrol altında tutularak, kesimlerin; Hayvan hakları ihlallerine fırsat verilmeden, hayvanları strese sokmayacak şekilde planlı ve dikkatli bir şekilde yapılmasının sağlanmasına,

            7- Belirlenen Kurban kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlara kesme imkanı verilmesine, ortaya çıkacak atıkların; sağlam, sızdırmaz naylon poşetlere konu-larak doğrudan belediye temizlik ekiplerine tesliminin sağlanmasına,

            8-Kurban kesim ücretlerinin piyasa şartları dikkate alınarak; Kesme, derisini yüzme ve  kabaca parçalanması dahil büyükbaş hayvanlar için ortalama 150,00.-TL, küçükbaş hayvanlar için ortalama 30,00.-TL olarak belirlenmesine,  

9-2015 yılı Kurban hizmetlerinin Uygulanmasına dair Tebliğ doğrultusunda Serik İlçesine kurbanlık hayvan girişine 09.09.2015 tarihinden itibaren izin verilmesine,

            10-Kurban bayramı müddetince Belediye Başkanlığımız tarafından oluşturulacak ekipler ve Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine ve şikayetlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 0 242 2495070 veya Alo Zabıta 153 telefonuna bildirilmesine,

            11-Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek Belediye ekipleri tarafından resmi veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine,

            12-Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile koyun/keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,

            13-Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesiminin önlenmesi için ilçe kurban hizmetleri komisyonunca hayvan satış yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

            14-2015 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 4/ö maddesi gereğince Kurban Kesim yerlerinde görevlendirilen personele (kasap, kasap yardımcısı, veteriner hekim, din görevlisi vb. görevlilere) ödenecek günlük ücretlerin İlçe Kurban Hizmetlerince belirlenerek kurban komisyonu hesabından ödenmesine,

            15- Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, komisyonumuz adına Serik Belediye Başkanlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlarının katılımı ile değerlendirilmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine izin verilmesine, izin verilen her kesim yeri sahibinden 200,00TL. ücret alınmasına, ayrıca özel kesim yerlerinde kulak küpesi kumbarası, büyük çöp kovası ve atık poşetinden yeterince bulundurulmasının tesis sahiplerince sağlanmasına, kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 18.09.2015 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine, İlçemizde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin 07 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların internet sitelerinde yayınlanmasına,                                                                                                     

            16-Kurban Kesmek isteyen kasaplar ve kurban kesim belgesi olan elemanların 21 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar Belediye Başkanlığına müracaat ederek müsaade almalarına,

            17-Alınan kararların Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları tarafından uygun yöntemler ile ilan edilmesine, Müftülük tarafından halkımızın, Milli eğitim Müdürlüğü tarafından da Öğrencilerin bilgilendirilmesine,

            18-Belediye Veteriner Hekimleri yetersiz kaldığı takdirde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ile koordineli olarak görev yapmalarına,         

            19-İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye başkanlığı Zabıta Amirliği, İlçe Müftülüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlık Teknisyenliği tarafından kendi görev, konu ve alanlarında gerekli tedbirleri alarak gerekli kontrolleri yapmalarına,

            20-Bu komisyon kararında belirtilen hususlarla ilgili olarak da 12.08.2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğinde belirtilen hükümlere titizlikle uyulmasına,

21-Alınan kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere tebliğ edilmesine,

 

            Bu Bağlamda: 

 

            a)İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Amirliği, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kendi görev konularında ve sorumluluk alanlarında, Bayram öncesi ve Bayram süresince hayvan kaçakçılığı, başıboş olarak sokakta dolaşabilecek kurbanlık hayvanlar ve trafik güvenliği yönlerinden gerekli tedbirlerin alınmasına,        

 b)Belediye Başkanlığı tarafından Mezbahada yeterince kasap görevlendirilmesine,

             c)Belediye Başkanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerince; Mezbahada kesilecek hayvanların korkutulmadan dini ve sıhhi usul ve şartlara uygun bir şekilde Müftülük personeli ile birlikte koordineli olarak işlem görmelerinin sağlanmasına,

             d)İlçe Toplum Sağlığı Merkezince kesim süresince meydana gelebilecek istem dışı yaralanmalara karşı, ayrıca çevre sağlığı yönünden alınan tedbirlerin uygulanmasının kontrolü için tedbirler alınmasına,

            e)İlçe Müftülüğünce; Mezbaha ve diğer kesim yerlerinde yeterince Din Görevlisi bulundurulmasına, Mezbahada yürütülecek kurban kesim işleminde Bayramın birinci gününden itibaren gerekli koordinasyonun sağlanmasına,

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

                                    

 

   KOMİSYON BAŞKANI

Dr. Rıfat ALTAN

Kaymakam

 

ÜYE

Dr. Abdulkadir KARAKUŞ

İlçe Müftüsü

 

ÜYE

Dr. Ramazan IRMAK

İlçe Sağlık Müdürü

 

ÜYE

Dr. Hilmi AKIDAN

Toplum Sağlığı Mrk.

Sorumlu Hekimi

 

ÜYE

Mustafa ÇÖMEZOĞLU

İlçe Tarım Müdürü

 

ÜYE

İsa ÇAPKIN

Orman İşl. Müdürü

 

ÜYE

Yusuf AKÇEHRE

Veteriner Hekim

Belediye Temsilcisi

 

ÜYE

Ülfet KARTAL

Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi

 

Son Güncelleme ( Friday, 11 September 2015 )
 
< Önceki   Sonraki >
web tasarım
moda
web tasarım